PASKIRTIS

Šilumokaičių plovimo įrenginys  ŠPĮ-2, naudojamas šilumokaičių ir katilų plovimui. Plovimo metu, naudojant specialius chemikalus, pašalinamas dumblas, mikroorganizmai, kalkės ir kitos nuosėdos, bloginančios šilumos mainus.
Šilumokaičių ir katilų plovimas atliekamas jų sumontavimo vietoje arba specialiai tam pritaikytoje patalpoje.

KONSTRUKCIJA

Šilumokaičių plovimo įrenginys ŠPĮ-2 sudarytas iš šių pagrindinių dalių: talpos, siurblio, rėmo, elektrinio kaitinimo elemento, filtro, valdymo pulto, siurblio ir pajungimo žarnų uždaromosios armatūros.
Talpa pagaminta iš nerūdijančio plieno. Talpos apatinėje ir viršutinėje dalyje privirinti atvamzdžiai siurblio ir pajungimo žarnų uždaromajai armatūrai prijungti. Apatinėje dalyje privirinti lizdai elektriniam kaitinimo elementui ir termoreguliatoriaus davikliui montuoti. Talpa pritvirtinta prie rėmo ir uždengta nuimamu dangčiu.
Rėmas pagamintas iš vamzdžio ir lygiašonio kampuočio. Viršutinėje rėmo dalyje pritvirtintas valdymo skydelis.
Valdymo skydelyje sumontuoti: apsauginiai išjungėjai siurbliui ir elektriniam kaitinimo elementui, signalinės lemputės ir termoreguliatoriaus kontaktinė dalis.
Siurblys – išcentrinis, korpusas ir darbo ratas pagamintas iš nerūdijančio plieno.

VEIKIMO PRINCIPAS

Pajungimo žarnos jungiamos prie šilumokaičio pirminės pusės atvamzdžių. Paruošiamas plovimo tirpalas ir supilamas į talpą. Atidarome uždaromąją armatūrą, įjungiame siurblį ir elektrinį kaitinimo elementą. Plovimo tirpalas, pratekėdamas pro šilumokaičio plokšteles, ištirpina nuosėdas.
Šilumokaičio plokštelės yra praplautos, kai plovimo tirpalo pH reikšmė nusistovi, bet yra ne didesnė negu nurodyta plovimo skysčio instrukcijoje, ir nekinta 60 minučių. pH kontroliuojamas pH-metru arba naudojant lakmuso popierių. Išplovus šilumokaičio pirminės pusės plokšteles, žarnos jungiamos prie antrinės pusės atvamzdžių ir plovimo ciklas kartojamas. Pasibaigus plovimui, plovimo tirpalas talpoje neutralizuojamas ir išleidžiamas į kanalizaciją. Praplovus šilumokaitį plovimo tirpalu, būtina praplauti vandeniu. Plovimas vandeniu atliekamas tokiu pačiu būdu kaip ir plovimo tirpalu.
Plovimo tirpalo koncentracija, praplovimas, neutralizavimas atliekamas pagal chemikalų gamintojų (tiekėjų) instrukcijas.

TECHNINIAI DUOMENYS IR KAINA – Atsisųsti (pdf formate)