Šildymo kaštų dalikliai (dar vadinami šilumos dalikliais, šildymo išlaidų paskirstytuvais) – pastatuose, prie šildymo prietaisų (radiatorių, konvektorių ir kt.) individualiai pritvirtinami nekomercinės apskaitos prietaisai. Šilumos dalikliai gali būti dviejų tipų – skysčio išgarinimo (1 pav.) bei elektroniniai (2 pav. ).
Skysčio išgarinimo šilumos daliklių veikimo esmė: kalibruotuose kapiliariniuose vamzdeliuose išgarinamas skystis, tokiu būdu užregistruojant radiatoriaus atiduotą šilumos kiekį pvz. per metus. Šie dalikliai technologiškai pasenę ir nenaudojami diegiant naujas individualios apskaitos sistemas.

1 pav. Skysčio išgarinimo šildymo kaštų daliklis 2 pav. Elektroniniai šildymo kaštų dalikliai (įvairių gamintojų)

Elektroniniai šilumos dalikliai turi dvi galimas modifikacijas: su vienu arba dviem temperatūros jutikliais. Elektroninio šilumos daliklis susideda iš mikroprocesoriaus, akumuliatoriaus bei radiatoriaus paviršiaus ir patalpos oro temperatūros matavimo jutiklių (arba su vienu, tik radiatoriaus temperatūros jutikliu, kai aplinkos oro temperatūra skaičiuojama kaip konstanta t.y.). Radiatoriaus atiduotas šilumos kiekis integruojamas ir išsaugomas šilumos daliklio atmintyje, o vėliau nuskaitomas distanciniu („radijo“) būdu ir perduodami į specialų duomenų kaupiklį (3 pav.), kuris įrengtas pvz. daugiabučio namo laiptinėje ar rūsyje. Tiesiogiai arba nuotoliniu būdu (pavyzdžiui daugiabučio namo bendrijos pirmininkui ar sistemą aptarnaujančios įmonės personalui) prisijungus prie duomenų kaupiklio, kompiuteriu yra apdorojami sukaupti duomenys ir pagal kiekvieno šilumos daliklio rodmenis (pvz. per mėnesį) apskaičiuojami kiekvieno radiatoriaus butuose atiduoti šilumos kiekiai. Pagal tai yra išrašomos sąskaitos namo gyventojams. Šilumos pasidalinimas priklauso nuo pastato savininkų susitarto metodo (pat). Tipiniais atvejais pasirenkama, kad 70 % name sunaudotos šilumos dalinama pagal šilumos daliklių duomenis, o 30 % proporcingai kiekvieno buto plotui (vertinama kaip šiluma tenkanti bendro naudojimo – pagalbinių patalpų šildymui).

3 pav. Duomenų kaupiklis

Reikalavimai šilumos daliklių įdiegimui

Tam, kad pastate būtų galima įrengti šilumos apskaitos su šilumos dalikliais sistemą turi būti išpildomos šios sąlygos:

  • Pastato šilumos įvade įrengta komercinė apskaita;
  • Pastate esant vienvamzdei šildymo sistemai prie kiekvieno radiatoriaus turi būti įrengti apvadai su dvieigiais termoreguliatoriais, šildymo sistema subalansuota;
  • Kiekvienas radiatorius turi turėti termostatinę galvutę su ribotuvu, kuriuo patalpos temperatūrą būtų galima nustatyti ne žemesnę nei 16 °C;
  • Šildymo prietaisai negali būti uždengti ar užstatyti baldais.

Nauda šilumos vartotojams

  • Apie 15 – 30 % energijos sumažinimas dėl  vartojimo reguliavimo t.y. temperatūros pažeminimo nebūnant patalpose arba nakties metu (taip pat kaip ir naudojant šilumos energijos skaitiklius);
  • Paprastas suvartotos energijos kaštų padalinimas butams;
  • Paprastas sistemos įdiegimas;
  • Geras kainos/kokybės santykis;
  • Ilgas tarnavimo laikas (10 metų).

Teisinė informacija

Pagal šiuo metu priimtą ir galiojančią EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVĄ 2012/27/ES, visose Europos Sąjungos šalyse, daugiabučiuose ir daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose, kuriuose yra centrinis šilumos / vėsumos tiekimo šaltinis arba kuriuos aptarnauja centralizuoto šilumos tiekimo tinklas ar centrinis daug pastatų aptarnaujantis šaltinis ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d.  turi būti įrengta individuali šilumos apskaita (Direktyvos 2012/27/ES 9 straipsnis. 3 punktas. ir 10 straipsnis).

Šildymo sąnaudų paskirstymas naudojant šildymo kaštų daliklius vykdomas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą metodą (ŠILUMOS ŠILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODAS Nr. 6, NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 10 21 (Žin., 2012, Nr. 122-6188)).

 

UAB TERMA projektuoja, tiekia, montuoja ir prižiūri apskaitos sistemas su šildymo kaštų dalikliais.

UAB TERMA tiekia PERRY ELECTRIC S.r.l. (Italija) individualios šilumos apskaitos sistemas su šildymo kaštų dalikliais. 
PERRY ELECTRIC S.r.l. patikimas partneris dirbantis elektros ir elektronikos įrenginių gamybos srityje daugiau nei 40 metų. PERRY ELECTRIC S.r.l. gaminami matavimo prietaisai atitinka  ES direktyvos MID (EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/22/EB) reikalavimus.PERRY ELECTRIC šildymo kaštų daliklių sistemos katalogas 2014 m.